Pakiet Bezpieczne Życie

Pakiet Bezpieczne Życie to grupowe ubezpieczenie na życie, do którego możesz przystąpić indywidualnie. Nie jest związane z pracodawcą, przystąpić może każdy , kto chcę posiadać takie ubezpieczenie. Nazwa GRUPOWE ponieważ grupa stworzona została z klientów którzy chcą a nie pracują albo pracują ale nie chcą mieć polisy u pracodawcy, jest to tzw grupa otwarta., stworzona przy Towarzystwie Ubezpieczeń. Zapewnia całodobowy dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych, ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej osób objętych ubezpieczeniem za bardzo niską składkę.

Ubezpieczenie to jest odpowiednie dla każdego, kto:

  • Jest zainteresowany wszechstronną ochroną życia i zdrowia swojego i najbliższych,
  • Chce korzystać z szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych,
  • Ma ukończone 16 lat i nie ma ukończonych 69 lat niezależnie od wykonywanej pracy i zawodu oraz formy zatrudnienia.

Zalety ubezpieczenia Pakiet Bezpieczne Życie:

  • Możliwość wyboru pakietu dla każdego Klienta niezależnie od jego sytuacji życiowej;
  • Wszechstronna, solidna ochrona dla klienta oraz jego bliskich za niewspółmiernie niską składkę – od 41 zł miesięcznie w zależności od wybranej opcji;
  • Zwiększenie świadczeń na wypadek śmierci, śmierci w wyniku wypadku lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego z łączną maksymalną wypłatą nawet do 300 000 zł;
  • Wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu, konieczności podjęcia leczenia w szpitalu, przeprowadzenia operacji czy nawet w razie wystąpienia powikłań pooperacyjnych;
  • Dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych dla całej rodziny;
  • Zabezpieczenie dla dziecka w postaci jednorazowej wypłaty z tytułu osierocenia dziecka lub w postaci renty dla dziecka;
  • Minimum formalności i Indywidualny certyfikat już podczas pierwszego spotkania – brak badań, jedynie oświadczenie o stanie zdrowia zawierające 5 pytań.

Zainteresowanych zapraszam w wiadomości prywatnej lub tel. 733 357 841 i e-mail beata.chorazy@wp.pl

Senior Partner Premium